aplicatii dezvoltate cu un limbaj de programare Javascript